Bakice sa čuke

30.05.2014. Miljan 0

„…glasale smo, tako što je došao kod nas onaj…, i rekao da zaokružimo broj 1…“