Foto: Freeimages.com

Politički idoli, prostakluk i moć

Kada živimo u prilično ispolitizovanom društvu kao što je to slučaj u Srbiji, veoma je teško komunicirati sa ljudima koji politiku vide kao svakodnevni život, odnosno kojima je politika i više od života. Svedoci smo da su društvene mreže postale kanal na kome se ispoljava političko zadovoljstvo odnosno nezadovoljstvo i to je potpuno u redu. Dobro je što ljudi imaju priliku da kažu šta misle o dešavanjima u svetu politike i da daju sugestije, predloge. Šta je tu loše?

Euforija bez pokrića

Loše je to što većina ljudi nije upoznata sa jačinom političke moći iako je imala priliku da se više puta uveri kako mogu da deluju dobre i loše političke odluke (posebno na prostorima bivše SFRJ). Politička moć je jedna od najjačih moći i tu nema diskusije, ona je najpoželjnija jer sa njom neko ko je do juče bio samo običan čovek može da postane čovek koji utiče na sudbine miliona ljudi. Ona je od vlasti neodvojiva.

Presek: Zlatno doba, pokloni za Alep i Meril Strip

Čuveni italijanski filozof i teoretičar politike Nikolo Makijaveli (1469-1527) kao dva središnja problema u političkoj teoriji navodi političku moć i način na koji treba da se pronađu socijalni elementi kako bi se ujedinilo društvo. Da bi jedna vlast bila stabilna i jaka Makijaveli navodi da treba ispuniti pojedine uslove: vlast se mora oslanjati na sili i upotrebljavati je kada god se ispostavi da je to nužno, vladar mora da deluje odlučno i treba da oko sebe ima jaku vojsku. Makijaveli je takođe smatrao da vladar sme da upotrebi sva sredstva da bi se ostvario državni interes. Makijavelizam kako je nazvano stanovište italijanskog teoretičara ukazuje koliko je politička moć jaka, i da vladar može da koristi sva sredstva kako bi je ustoličio.

Cirkus

Kako na nas danas utiče politička moć? Reklo bi se veoma jako i ima konstantu. Ogleda se i u aktivnostima onih koji svoje političke lidere doživljavaju kao idole i stavljaju ih daleko iznad sebe. Oni pritom ne znaju da time što veličaju političare (osim ako ne rade za njih i primaju za to platu) povećavaju i njihovu moć. Naime učestali statusi sa hvalospevima aktuelnih funkcionera na vlasti ili njihovih političkih protivnika ukazuju na to da je politika i te kako moćna i da je ušla na velika vrata i to ne društvenu mrežu koja bi pre svega trebalo da ima zabavni karakter (onda su političari shvatili moć društvenih mreža i pokvarili zabavu).

Presek: Kolindine čokoladice, strah od bolovanja i Crvena Zvezda

Situacija se otrgne kontroli kada se pojavi drugačije političko mišljenje ili kada jednostavno osoba ne želi da iskaže svoje stavove. U prvom slučaju dolazi do ostrašćenog branjenja napadnutog političkog idola koje ume da poprimi razmere vulgarnosti i mržnje bez pardona. U drugom slučaju osoba koja ćuti to čini iz dva razloga: ne želi da svoje političko mišljenje i stavove javno predstavi ili je shvatila koliko je jaka politička moć.

Borba sa vetrenjačama je nešto što je svojstveno bilo kom čoveku na planeti. Bitka sa onima koji imaju političku moć je unapred izgubljena ako se ne rešava institucionalno ili sa nekim oblikom organizovanja poput građanske neposlušnosti. Društvene mreže su odlične za preduzimanje određenih (političkih) akcija, ali vulgarnošću i nepoštovanjem političkog protivnika ostvarivanje cilja i uticaj na političku moć ne može da ima dobre rezultate, samo može da jača one koji već imaju jednu od najpoželjnjih vrsta moći.